Vítejte!

V dnešní době sdružuje náš spolek celkem 143 organizovaných včelařů ze 7 spádových obcí. Jedná se o Prachatice, Nebahovy, Žernovice, Husinec, Těšovice, Kralovice a Chroboly. Počtem organizovaných včelařů a počtem chovaných včelstev, jsme největší organizací na okrese Prachatice. Spolek je vlastníkem zařízení, které se nachází v lokalitě Pod lázněmi, kde se o spolkové včely starají manželé Krumpovi a které je místem setkávání našich včelařů, konají se tam přednášky a kurzy.

Poslední aktuality

PF2021

Autor: Tomáš Pánek
24.12.2020

                                                                               

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 29. února 2020 od 9,00 hod.

v jídelně internátu Pedagogické školy v Prachaticích, který se nachází na konci bývalé Volarské cesty.

Program:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba volební, mandátové a návrhové komise

 4. Zpráva o činnosti

 5. Zpráva o hospodaření

 6. Zpráva zdravotního referenta

 7. Zpráva revizní komise

 8. Předání darů jubilantům

 9. Plán práce na rok 2020

 10. Schválení příspěvků na činnost na činnost ZO ČSV

 11. Diskuse k předneseným zprávám

 12. Volba orgánů ZO ČSV

 13. Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV, návrh kandidátů do okresních orgánů

 1. Schválení odměn členů výboru a důvěrníků

 2. Usnesení

 3. Závěr

                                                                                                                                                                                                   Předsedkyně ZO ČSV Prachatice

                                                                                                                                                                                                        JUDr Prokešová Miroslava

Autor: Tomáš Pánek
22.1.2020

                                                   

Autor: redaktor
28.12.2018

Léčení

Termíny podzimního léčení

Doporučujeme orientační termíny na podzimní léčení, a to následovně:

I. termín 10.10. – 27. 10.

II. termín 28.10. – 17.11.

III. termín 18.11. – 8. 12.

Členové ZO před léčením a po každém přeléčení provedou řádné vyčištění podložek úlů.

Po posledním přeléčení je potřeba ponechat desky v úlech 30 dní a následně provést sběr a usušení měli. Usušenou měl je potřeba odevzdat v dohodnutém obalu důvěrníkům tak, aby

v termínu 31.1. a 1.2. 2017

byla měl od jednotlivých důvěrníků předána MVDr Hovorkovi, který zajistí její vyšetření.

Autor: redaktor
5.10.2016

Galerie

no images were found

Partneři