Historie

Po revolučním období roku 1848 se rakouská monarchie chtěla změnit v modernější koncipovaný a organizovaný stát. Státoprávní politika v Čechách, fundamentální články a tábory lidu v českých zemích koncem sedmdesátých let minulého století ovlivňovali možnosti politického a profesionálního sdružení občanů. Činnost Vlastenecko-hospodářské společnosti v Čechách, ovládané federativní šlechtou pokračovala podle dřívějších zvyklostí. Vedení Vlastenecko-hospodářské společnosti angažované v politice státoprávního uspořádání způsobilo, že společnost byla v roce 1872 zrušena a její funkce císařským rozhodnutím a její funkce císařským rozhodnutím v roce 1873 byla nahrazena zřízením České zemědělské rady. Ta se stala vrcholnou organizací vlády ve Vídni.

Od poloviny 80. let minulého století byla její práce omezována obstrukcemi německých spolků a činovníků v Čechách. Spolek pro zvelebení chovu včel v Čechách, založený dopisujícím členem Vlastenecko-hospodářské společnosti J. N. Oettlem (r. 1852), se po zmiňovaných změnách přeměnil na spolek podle nového zákona. V oblasti osídlených českých obyvatelstvem byla zcela jiná.

Po celé období bachovského režimu nebylo možné, aby vznikl byť jen „ČESKÝ VČELAŘSKÝ SPOLEK“. Teprve v první polovině šedesátých let minulého století se začala uvolňovat atmosféra v rakouské monarchii. Na výzvu včelařů ve východních Čechách připravil včelař-učitel Josef Jeremiáš (1807 – 1883) ustavující schůzi spolku včelařů na 22. května 1862. I přes změny probíhající ve společnosti trvalo dva a půl roku než Vídeňská vláda dala souhlas k ustanovení prvního včelařského spolku v Chrudimi. Spolek se stal střediskem včelařů a podstatně přispěl k pozitivnímu vývoji včelařství v dalším období v Čechách.

Po roce 1867, to je po vydání spolkového a shromažďovacího zákona, dochází v Čechách ke vzniku více samostatných včelařských spolků. Zástupci českých včelařů a německy mluvících včelařů v Čechách uznali potřebu vytvoření jednoho zemského spolku, ale to se nestalo. Koncem 19. a začátkem 20. století vznikla u nás většina včelařských spolků. Tak i v roce 1922 se zakládá náš včelařský spolek v Prachaticích.

Galerie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Partneři