O nás

Krajinu bez včel si nikdo neumíme představit. Člověkem chované včely jsou nejen pro užitek, tedy pro med a další včelařské produkty. Včely potřebujeme hlavně k opylování ovocných stromů, zemědělských kultur a jiné. Mnoha lidem poskytují včely smysluplné využití volného času, pro některé jsou profesí, avšak co je podstatné spojují člověka s přírodou a člověka s člověkem.

Také u nás v Prachaticích a přilehlých osadách se sdružili včelaři a 15 včelařů dne 3.12.1922 založilo včelařský spolek v Národním domě v Prachaticích. Tento spolek organizuje včelaře až do dnešních dnů jako Základní organizace Českého svazu včelařů Prachatice, z.s..

V dnešní době sdružuje náš spolek celkem 143 organizovaných včelařů ze 7 spádových obcí. Jedná se o Prachatice, Nebahovy, Žernovice, Husinec, Těšovice, Kralovice a Chroboly.

Počtem organizovaných včelařů a počtem chovaných včelstev, jsme největší organizací na okrese Prachatice. Spolek je vlastníkem zařízení, které se nachází v lokalitě Pod lázněmi, kde se o spolkové včely starají manželé Krumpovi a které je místem setkávání našich včelařů, konají se tam přednášky a kurzy.

Prvořadým úkolem našeho spolku je zajistit prostřednictvím včelařských důvěrníků veškerá opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou při zdolávání nebezpečné nákazy varroázy včel a podezření na výskyt moru včelího plodu. Pro zvýšení znalostí našich členů organizujeme každý rok několik přednášek s uznávanými odborníky z včelařské praxe a rovněž se snažíme, aby náš spolkový život byl bohatý na kulturní akce, ať již formou zájezdů k včelařům do okolních zemí, tak pořádáním včelařského plesu, návštěvou divadelních představení a pořádáním různých kurzů.

Nic z toho by jsme nedokázali, pokud by jsme nemohli navázat právě na tradici našich předků, kdyby nepředávali staří zkušení včelaři informace těm mladým, začínajícím včelařům a nebyli nám nápomocni ve spolkové práci.

Galerie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Partneři