Vítejte!

V dnešní době sdružuje náš spolek celkem 143 organizovaných včelařů ze 7 spádových obcí. Jedná se o Prachatice, Nebahovy, Žernovice, Husinec, Těšovice, Kralovice a Chroboly. Počtem organizovaných včelařů a počtem chovaných včelstev, jsme největší organizací na okrese Prachatice. Spolek je vlastníkem zařízení, které se nachází v lokalitě Pod lázněmi, kde se o spolkové včely starají manželé Krumpovi a které je místem setkávání našich včelařů, konají se tam přednášky a kurzy.

Poslední aktuality

PF2021

Autor: Tomáš Pánek
24.12.2020

                                                                               

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 29. února 2020 od 9,00 hod.

v jídelně internátu Pedagogické školy v Prachaticích, který se nachází na konci bývalé Volarské cesty.

Program:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba volební, mandátové a návrhové komise

 4. Zpráva o činnosti

 5. Zpráva o hospodaření

 6. Zpráva zdravotního referenta

 7. Zpráva revizní komise

 8. Předání darů jubilantům

 9. Plán práce na rok 2020

 10. Schválení příspěvků na činnost na činnost ZO ČSV

 11. Diskuse k předneseným zprávám

 12. Volba orgánů ZO ČSV

 13. Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV, návrh kandidátů do okresních orgánů

 1. Schválení odměn členů výboru a důvěrníků

 2. Usnesení

 3. Závěr

                                                                                                                                                                                                   Předsedkyně ZO ČSV Prachatice

                                                                                                                                                                                                        JUDr Prokešová Miroslava

Autor: Tomáš Pánek
22.1.2020

Galerie

no images were found

Partneři